Udvekslingsspejder i Australien – Sommer 2018

The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt samarbejde med spejderkorpset i Australien, der hvert år giver danske og australske spejdere mulighed for at få en enestående oplevelse gennem et ophold hos en udenlandsk familie. For at blive ”udvekslingsspejder” skal du være aktiv i et spejderkorps under The Danish Scout Council (DSC) dvs. du skal være medlem af enten Det Danske Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM-Spejderne eller ét af de associerede korps. Du kan også blive udvekslingsspejder, hvis du er medlem af De grønne pigespejdere. Endelig skal du være mellem 15 og 17 år og kunne tale et rimeligt engelsk – uden at det på nogen måde behøver at være ”perfekt”.
Et ophold i Australien begynder i slutningen af juni/starten af juli og varer til først i august. Du tilbringer med andre ord hele din sommerferie i Australien, hvor du blandt andet går i skole sammen med din australske værtsspejder. Afrejse- og hjemkomstdatoen aftales med SISEP-koordinatoren, så de passer med din sommerferie – og de andre udvekslingsspejdere. Både før og efter udsendelse til Australien har du mulighed for selv at blive værtsfamilie for en australsk udvekslingsspejder i Danmark.
Det er ikke noget krav for at blive udsendt til Australien, at du og din familie selv er i stand til at tage imod en australier. dette informationsbrev finder du en detaljeret beskrivelse af SISEP med vægten lagt på udsendelse i sommeren 2018. For yderligere oplysninger inklusive spørgsmål til “værtsfamilie-programmet” for vinteren 2017/18 eller 2018/2019 kontakt venligst SISEP koordinatoren for Danish Scout Council. Kontakt-oplysninger er givet i filen nedenfor.