International Udvalg (IU)

I korpsets Internationale udvalg arbejder vi for, at alle i korpset får mulighed for internationale spejderoplevelser, uanset om du vil på gruppetur til udlandet eller afsted på en stor international lejr. Derudover repræsenterer vi DSS internationalt og i de danske fællesråd.

Har du lyst til at være med?
Brænder du for internationalt spejderarbejde og synes du at vores arbejde lyder spændende? Så send en mail til os og skriv et par linjer om dig selv og hvorfor du gerne vil være med. Vi er altid på jagt efter dygtige folk, som har lyst til at være med i udvalget eller arbejde med internationale projekter!

Kontakt os
Vil du gerne høre mere om vores arbejde eller har du spørgsmål til korpsets internationale arbejde? Så send os en mail! Vi glæder os til at høre fra dig. Send her.

Nyt fra verden
Her kan du læse om de to verdensspejderorganisationer WOSM og WAGGGS og hvad der ellers rør sig i verden:

WOSM: http://scout.org/news

WAGGGS: http://www.wagggs.org/en/news

Uddannelses Udvalg (UDU)

I uddannelses-udvalget atbejder vi først og fremmest på at opfylde korpsets vision, som bl.a. hedder: ”Alle spejdere skal på kursus en gang om året”

En spændende udfordring, som vi glæder os til at at gøre vores ypperste for at opfylde!

Uddannelses-udvalget har følgende fokusområder i år:

 • planlægge og udføre vores egne kurser TræPå Ty (basiskursus for de 11-13 årige spejdere) og Træ På Ty-L (basiskursus for nye ledere). Træ På Ty står for ”Træning på Tydal”.
 • at udvikle vores egne kurser, så de er relevante i forhold til korpsets aktuelle behov. Konkret arbejdes der på at udvikle patruljeledertræning på Tydal og evt ligeledes at genetablere Trenefærd.
 • at sende flest mulige spejdere og ledere til kurser i Danmark og samtidig på sigt at åbne vores egne kurser op for de andre korps i Danmark.
 • at undersøge om Juleica (Jugendleitercard) er noget vi skal prioritere højere i korpsets lederuddannelse.
 • at udvikle en uddannelseslinie med særdeles gode kurser, som vi anbefaler spejdere og ledere og som vi vil gøre en speciel indsats for både pr-mæssigt og økonomisk.
 • at tilbyde 3-4 praktiske inspirationskurser til vores ledere. Kurserne skal have en varighed af ca. 3 timer og indholdet kan spænde over alt fra kulsøpionering til spejdersang.
 • at sørge for at der med jævne mellemrum tilbydes et førstehjælpskursus til vores ledere.
 • at lægge en strategi for, hvordan vores tilbud når ud til flest mulige. Evt gøre brug af forskellige medier til de forskellige målgrupper.

Som I kan se, så har vi mange bolde i luften, men vi vil stadigvæk gerne have jeres tilskyndelser, spørgsmål, gode ideer, ris og ros.

Send jeres bidrag til mette@spejder.de

Depot Udvalg (DU)

Hvordan kan vi som gruppe udvalg have gavn af korpsets materialer?
Hvis I som gruppe er på Tydal, har I muglighed for at låne telte, patruljekasser, flagermuslygter og meget mere.

Kommer det til at koste noget?
Nogle af materialerne kommer til at koste. Pengene fra udlejning bliver brugt til vedligeholdelse eller til at supplere op efter behov.

DSS-Shop
Vi har fået en lille spejdershop på Tydal. Der kan der købes uniformer, tørklæder, mærker og mange andre spændene ting.

Shoppens åbningstider:

 • 1 time inden ledermøde
 • På korpsarrangementer
 • Efter aftale

Hvordan kan jeg låne/købe materialer?
Når I vil låne/leje materialer skal I sende en mail til depot@spejder.de senest to uger før udlejning. Vi kan ikke garantere for at I kan få materialerne hvis I ikke overholder tidsfristen.

Kig online på vores materiale-reservering eller vores onlineshop.

Museums Udvalg (MU)

Spejdermuseet i Sydslesvig er placeret på Spejdergården Tydal. Museet blev indviet på korpsets 60-årsdag den 6. juni 1979. I 1991 udvidedes museet til det dobbelte areal og 1999-2000 nyindrettedes museet efter en ombygning.

Museets bibliotek rummer en stor samling spejderbøger og spejderblade. Museet arbejder sammen med de andre danske museer samt med spejdermuseerne i Norge, Sverige og Finland. På årlige møder diskuteres fælles problemer, og der holdes kurser i bevaring og opbevaring af museumseffekter.

Museet rummer spejdereffekter fra korpsets start i 1919 til i dag. Museet har bl.a.en stor samling af patruljedagbøger, gamle rygsække, fotos m.v., som fortæller om spejderliv i gamle dage. Korpsets særstilling i perioden 1933-1945 belyses også. Nutiden glemmes dog ikke. På museet følges spejderlivet i avisklip og fotoudstillinger, bl.a. fra de seneste jamboretter.