GRUPPELEDELSESKONFERENCEN 2018

Den 02.-03. juni 2018 Vingstedcenteret.

Den første weekend i juni er gruppeledelser fra alle spejderkorps i Danmark inviteret til Gruppeledelseskonference på Vingstedcentretved Vejle. Her skal vi arbejde med gruppeudvikling.
Der vil være inspiration til både den nyetablerede gruppeledelse, der skal ind i det hele, og den mere veletablerede og erfarne gruppeledelse, der kunne tænke sig at få nye input.
Vi vil både bevæge os på det strategiske plan og helt nede i det konkrete, og målgruppen vil være både gruppeledere, gruppeassistenter, bestyrelsesformænd og
kasserere.
Konferencen har et særligt DNA og formål, da det er forankret hos Spejderne DNA og formål er blandt andet karakteriseret ved:
• baseret på valide undersøgelser fra de fem spejder korps
• nyeste viden om gruppeudvikling og ledelse af voksne (frivillige)
• professionelle rammer – forkælelse og lederpleje i højsæde
• skabe stærk videns baseret platform, hvor man møder andre ligesindede Et sted hvor vores korps beriger hinanden Hvordan kommer det til at udspille sig?
• Ved at møde spændende oplægsholdere der skaber gejst og eftertænksomhed
• Deltage i et af de 3 spor du finder mest relevant for dig og din gruppe
• Møde og netværke med ligesindede fra eget og andre korps
• Nyde skønne rammer på Vingstedcenteret – helt uden at yde
• Få indsigt i spejdernes gruppeudviklingsstrategi
• Komme hjem med konkrete værktøjer til udvikling i din gruppe

Rekruttering og synlighed

Her får du konkrete værktøjer til at arbejde med rekruttering og synlighed hjemme i gruppen. Du får inspiration til, hvordan I kan strukturere rekrutteringen af spejderledere og andre frivillige i gruppen og ideer til,hvordan I bedre kan engagere forældrene i jeres aktiviteter.
Med afsæt i Spejdernes Gruppeudviklingsstrategi skal vi arbejde med, hvordan viomsætter strategien til konkrete handlinger og får taget hul på emner som forældresamarbejde,forskellige deltagelsesformer og
løbende rekruttering. Du får også inspiration til, hvordan I kan få mest muligt ud af Familiespejd og får konkrete ideer til, hvordan I kan skabe Familiespejd-aktiviteter af høj kvalitet.

Kvalitet i Spejderarbejdet

Deltagerne på dette spor bliver præsenteret for input fra forskning og undersøgelser, som sætter tre emner i perspektiv: Aktiviteter,
Unge: 11 – 22 år, Lederrollen. Læs mere her: https://spejderne.dk/projekter/gruppeudvikling-viden/.
Hvert emne bliver udfoldet med oplæg til diskussion og snak, hvor vi sammen bl.a.skal arbejde med, hvad der kendetegner gode aktiviteter i grupper, som vækster, og kigge på, hvordan vi fastholder de unge og præsenterer dem for progressionen i spejderarbejdet, uden at de føler sig målt og vejet. Sidst skal vi dykke ned i, hvordan man agerer som en god leder, der forstår de unge og giver medbestemmelse Der findes ingen svar på spørgsmålene, så udfordrer hinanden og afsøger muligheder i en fælles udveksling. Deltagerne kommer både i teori og praksis til at beskæftige sig med dialogskabende spørgsmål, der kan give stof til tanke og handling. Formen er oplæg af ledere med særlig viden, ungepanel, aktiviteter, drøftelser og masser af muligheder for udveksling og vidensdeling med andre interesserede gruppeledelser.

Organisering og ledelse

På sporet Organisering og ledelse dykker vi ned i en lang række temaer, der drejer sig om at skabe godt bestyrelsesarbejde og ledelse i spejdergruppen.
Vi sætter blandt meget andet fokus på:
• hvordan man som spejdergruppe kan arbejde målrettet med vision og strategier, så gruppen styrkes
• hvordan god mødeledelse kan skabe værdi
• hvordan du som gruppeleder bedst leder dine ledere
• hvordan du som kasserer får konkrete værktøjer til økonomistyring
• hvordan du som bestyrelsesformand sammen med andre forældre i bestyrelsen kan skabe rigtig gode rammer for spejderarbejdet.
Gennem oplæg, cornerstone sessions og workshops vil du i dette spor få en masseinspiration og indsigt og mulighed for at arbejde konkret med god ledelse.

Læs mere om de tre spor på http://spejdernet.dk/gruppeledelse2018