Hej og velkommen!

Skal dit barn starte som spejder i Danske Spejderkorps Sydslesvig? Eller er dit barn blevet inviteret med til spejder af en god ven, og går I nu og overvejer, hvad spejderlivet kan give jeres familie?

I den forbindelse kan der være mange ubesvarede spørgsmål: Hvad får mit barn ud af at være spejder? Hvad koster en spejderuniform? Hvilke værdier bygger spejderarbejdet på? Hvad forventes der af mig som forælder? Skal man have en masse udstyr for at være spejder? Og så videre…

De her sider er lavet som en hjælp til dig som forælder, og vi håber, at du her finder svar på nogle af dine spørgsmål.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at få en god snak med lederne i den lokale spejdergruppe – vi vil altid gerne være behjælpelige med råd og vejledning.

Hvorfor blive spejder?

Spejderlivet er et attraktivt tilbud til børn i alle aldre, der handler om langt mere end snobrød og knob. Dit barn vil få venner for livet, og få mulighed for individuel udvikling i trygge rammer. Dit barn vil få det sjovt med jævnaldrende børn og vil opleve voksne, der har tid og overskud – og sammen vil vi få en masse gode oplevelser.

Den grundlæggende idé med spejderarbejdet er at bidrage til, at børn og unge udvikler deres fulde potentiale som enkeltindivider, som ansvarlige borgere og som medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund.

Spejderarbejdet bygger på menneskelige værdier som hjælpsomhed, forståelse og venskab blandt børn og voksne. Ting som mobning, drilleri og jalousi er ikke en del af konceptet.

Spejderbevægelsens stifter Lord Baden-Powell mente, at der skulle være noget helt specielt ved spejderne – at man ikke kun skulle kende dem på uniformen og på deres aktiviteter, men også på deres væremåde. Spejderlov, spejderløfte og motto er de ting, der er fælles for alle spejdere i hele verden. Ordlyden er ikke præcis den samme fra sted til sted, men grundlaget er det samme og et udtryk for, at vi som del af den internationale spejderbevægelse ønsker et fællesskab ud fra de samme idealer uanset hudfarve, tro og nationalitet.

Spejderloven
Som spejder vil jeg gøre mit bedste for

  • at finde min egen tro,
  • at værne om naturen,
  • at være hensynsfuld og hjælpsom,
  • at være til at stole på,
  • at have respekt for andre,
  • at høre andres meninger og selv tage standpunkt,
  • at tage medansvar i familie og samfund.

Spejderløftet
Jeg lover at holde spejderloven.

Spejdermotto
Vær beredt!